Som på alle andre arenaer oppleves et svangerskap ulikt fra kvinne til kvinne. Ved første svangerskap oppstår det ofte mange spørsmål knyttet til hva som er normalt, hva man kan forvente og hvordan svangerskapet vil utarte seg.I løpet av de ca 9 mnd. et svangerskapet varer forekommer det store kroppslige endringer. Disse endringene knytter seg til blant annet sirkulasjon, muskel- og skjelettsystemet, hormoner, pust og fordøyelse. Visste du at blodvolumet ditt øker med ca 40% eller mer under svangerskapet? Var du klar over at de hormonell endringene som føre til av avspenning i muskulatur og ligamenter også kan føre til en endret fordøyelse og sure oppstøt allerede i første trimester?

Som du sikkert allerede har forstått påvirker et svangerskap oss som en enhet. Det er derfor ikke så rart at vi kan oppleve plager relatert til ulike kroppsregioner og -systemer. Jeg vil i dette innlegge tar for meg noen av de mest vanlige plagene jeg møter i klinikk.

1. «Bekkenløsning» og ryggplager

Det antas at 25-50% av gravide opplever smerter/ubehag knyttet til bekken og/eller korsryggen i løpet av svangerskapet. De fleste har hørt om «bekkenløsning», men hva menes egentlig med det? I svangerskapet foregår det hormonelle prosesser og endringer som blant annet skal gjøre kroppen klar til fødselen. Hormoner som relaxin, østrogen og progesteron er med på å gjøre leddene, bindevevet og muskulaturen omkring bekkenet mer avslappet. Dette betyr at alle kvinner gjennomgår en bekkenløsning. Som nevnt over er det likevel ikke alle som får smerter. Det er mange strukturer i bekkenet og korsrygg som kan være med på å skape smertene, de hormonelle endringene er kun en av dem.

Holdningsmønster er en annen predisponerende og opprettholdende faktor til plager i bekken og korsrygg. Økt belastning/vekt og endret tyngdepunkt er her av stor betydning. Det er likevel små justeringer som skal til for at kroppet kan møte disse utfordringene. Ved hjelp av en grundig undersøkelse og testing vil det avgjørende være å komme frem til hvorfor nettopp DU opplever smerter i svangerskapet. For å få en smertereduksjon kreves det en INDIVIDUELL tilpasning med manuelle teknikker og øvelser.

2. Endret fordøyelse og sure oppstøt/halsbrann

Fordøyelseskanalen, herunder spiserør, magesekk og tarmene våre, består av blant annet glatt muskulatur. På lik linje med strukturene omkring bekkenet vil også den glatte muskulaturen bli påvirket av hormoner som gir en redusert føordøyelsesaktivitet. Senere i svangerskapet vil også plassen i magen være med på å påvirke fordøyelsen. I tillegg til disse normale endringene er det likevel noe vi kan gjøre for å bedre plagene ved hjelp av kosthold og å bedre funksjonen og bevegelsen til blant annet korsrygg, bekken og brystkasse.

3. Hyppig vannlating og lekkasje

Tissetrang forekommer oftest i starten og mot slutten av svangerskapet pga økt trykk på urinblærer. Dette er helt normalt. Når trykket mot blæren øker vil dette også skape et økt trykk og belastning på bekkenbunnen. Det er derfor viktig å starte med bekkenbunnstrening(knipeøvelser) allerede gjerne under svangerskapet. Det sees en tendens til svakhet i bekkenbunnen har en nær relasjon til lekkasjeproblematikk. Bekkenbunnen består av flere muskler og det er viktig at du trener på en korrekt måte for å oppnå effekt. Så nei, å knipe er ikke bare å knipe… Oppsøk hjelp for å sikre deg om at du får kontakt med bekkenbunnen din.

Har du noen spørsmål eller ønsker en sjekk av din plager, send meg en mail. 

Ha en fin dag,

Tonje 🙂
Osteopat og mammamagetrener