Hva er vestibulitt?

Vestibulitt er en smertetilstand som fremtrer i området rundt kvinnens ytre kjønnsorgan. Mange opplever smerter rundt skjedeinngangen som utløses ved berøring, samleie eller ved bruk av tampong. I andre tilfeller kan smertene være tilstede tilnærmet kontinuerlig. Smertene beskrives som brennende, sviende, sårhet, ømhet og/eller som en irritasjon rund skjedeåpningen. 

Hvem rammes?

Hele 10-15% av norske kvinner rammes av underlivssmerter. Smertetilstanden kan ramme kvinner i alle aldre, men unge kvinner mellom 17-30 år rammes yppigst.

Hva er årsaken?

Årsaken til tilstanden er ikke kjent.  Det antas imidlertid at langvarige smertetilstander i underlivet er sammensatte. Mange av kvinnen med vestibulitt har blitt behandlet for utflod, gjentatte soppinfeksjoner eller med antibiotika for urinveisinfeksjoner.  Dette kan være med på å irritere huden og slimhinnen i skjeden ytterligere.  I det smertefulle området kan det også oppstå flere overfladiske nervefibre enn hos kvinner uten plager. Et økt antall nervefibre vil føre til en økt sensitivitet i områder, noe som også forklarer den brennende/sviende smerten.

Videre er det også mange som velger å fortsette med samleie, til tross for smertene. Å fortsette med smertefullt samleie vil kunne være med på å føre til og å opprettholde et dårlig mønster. Når kroppen forventer smerter, ikke nytelse, vil muskulaturen rundt skjeden kunne stramme seg. Muskulære spenninger i bekkenbunn vil kunne være med på å gjøre skjedeåpningen trangere. Spenninger i bekkenbunnen vil også kunne oppleves som smertefulle på lik linje med muskulære spenninger andre steder i kroppen.

Mange lever i dag et hektisk liv med mye press fra omgivelsene og ovenfor seg selv. Et økt stressnivå vil potensielt kunne være en predisponerende og opprettholdende faktor for økte spenning i kroppen, herunder også muskulatur i bekkenet.

Andre antatte faktorer er p-piller eller andre hormonpreparater med østrogen som vil kunne påvirke slimhinnene i skjeden.

Hvordan bli bedre?

  • Unngå overbruk av underlivssåper
  • Redusere kroppens stressnivå
  • Kartlegge mulige årsaker bak smertene, eks depresjoner, negative tanker osv.
  • Bevisstgjøring omkring bekkenbunn, fokus på avspenning
  • Unngå/redusere smertefullt stimuli
  • Utelukke kjønnssykdommer eller andre tilstander som kan gi tilsvarende smerter

Click here to subscribe

Mine tanker som kliniker

Som nevnt over er ofte problemet sammensatt. Min oppgave vil i første omgang være å utelukke patologiske årsaker bak pasientens smerter. Det vil derfor alltid være lurt å oppsøke fastlegen eller gynekolog i forkant av en konsultasjon. Hos oss vil du få undersøkt bekkenbunn og andre strukturer relatert til problemområdet som bekkenleddene, ligamenter, blære, muskulatur i nedre del av magen, skambeinet osv.

For at bekkenet og omkringliggende strukturer skal ha en best mulig funksjon er vi helt avhengig av god sirkulasjon og at strukturene har den bevegelsen de skal ha. I tillegg til det mer strukturelle, vil også et riktig pustemønster hvor vi puster med magen være viktig. Andre faktorer det er viktig å kartlegge er stress og andre hverdagslige påvirkninger.

Kroppen vår har en tåleevne. Vi kan utfordre den til en viss grad, så vil begeret til slutt renne over. Det er med andre ord totalsummen av alt vi utsettes for som avgjør hva vi og kroppen tåler. Klarer vi sammen å kartlegge dette, er vi på god vei mot en bedre og mindre smertefull hverdag.

Som osteopat finner jeg sammenhengen mellom dine plager, din kropp og din hverdag.

Tonje