Frigjør potensialet i deg og vær deg!

Det kjennes godt at noen lytter, ikke sant?! Godt å ha noen å snakke med. Noen som kan hjelpe deg til å finne roen og svarene du trenger.

Alle mennesker har godt av å snakke med noen. Lufte tanker, frustrasjon, øke selvfølelsen, tryggheten og stabiliteten. Få hjelp til å finne retning og få svar.

Det vil kjennes godt å komme i kontakt med seg selv og finne roen, vil det ikke?!

Det handler ikke om å behandle, men frigjøre

Det er ingen fasit for hvorfor akkurat du skal søke coaching.

Du er du og jeg møter deg der du er i en en-til-en prosess som har til hensikt å hente ut det beste i deg.

Det handler om å utvikle tanker, følelser og adferd slik at du kan gjøre noe med din situasjon og oppleve mening, slik at du kan leve det livet du ønsker.

Coaching handler ikke om å behandle, men det er en prosess for å vise vei i ønsket retning. Du som menneske er ressurssterk og hel. Det handler om å finne det som er bra og bygge videre på det, heller enn å reparere.

Vi skal frigjøre og utvikle ditt potensiale. Bringe deg fra nåværende tilstand til et ønsket mål.

Du har svaret, evnene og kreftene i deg og jeg skal hjelpe deg å se og finne de.

Uansett hva du tror du er, er du alltid mye mer enn det.

 

Er dette det du vil jobbe med?
 • Stress og utbrenthet
 • Selvfølelse, selvtillit og trygghet
 • Personlig utvikling
 • Selvledelse og struktur
 • Hvordan gå fra tanke til handling for å bedre egen helse
 • Styrkede kommunikasjonsferdigheter
 • Stresshåndtering, håndtere prestasjonsangst
 • Tydelighet/evne til å si nei og sette grenser
 • Når andres behov går foran dine
 • Når ønskene og prioriteringene dine ikke henger sammen
 • At du har mye å gjøre, men lite energi pga. mennesker, steder og ting
 • Å ikke ha den relasjonen du ønsker med andre, partner, familie, kollegaer osv.
 • Målsetting

Et eller flere ja? Da er coaching for deg

Din coach

Jeg heter Marianne, jeg er mamma til to små barn.

Allerede da jeg var 16 år startet jeg å jobbe med mennesker. Jeg har i alle år vært interessert i sammenhengen mellom de fysiske og det psykiske. Alt henger virkelig sammen – kroppslige smerter, nærværet i oss selv, kommunikasjonen vår og prestasjonene våre.

Hver og en av oss er viktige, og du fortjener å ha det bra å vær til stede i ditt liv.

Vi har alle levd et liv, vi har vår historie, vår kunnskap og våre erfaringer på godt og vondt. Livet setter spor – vi må ta med oss det beste. Jeg er takknemlig for å være trent til å lytte, observere og tilpasse samtalen til dine behov. Det er dine verdier, mål og interesser som står i fokus.

Du er viktig!

Men, ja, det er det så lett å glemme når livet er hektisk, hamsterhjulet ruller uten av vi tenker over det.

Sånn er det både for deg og meg.

Da er det så deilig å gå til coaching og kjenne hvor deilig og enkelt det kan være å komme tilbake til DEG igjen.

Du er mye mer enn du tror du er.

Coachingen er handlingsfokusert. Det vil si at vi beveger seg fra nå – situasjonen i retning ønsket mål i ditt tempo. På veien mot målet vil det være nødvendig å ta tak, skape handling for å få ting til å skje.

Jeg vil hjelpe deg å finne løsninger og strategier på vei mot målet. Du har svaret inni deg, og gjennom kraftfulle spørsmål og teknikker finner du svaret i deg selv.

Hva er en NLP coach?

Jeg er utdannet NLP coach. NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering, og er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer. Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv og hos andre.

NLP gir oss praktiske verktøy til å skape endring. Metodikken er unik, og hjelper oss til å avdekke egne begrensninger. Den gir oss også mentale hjelpemidler til å overkomme disse.

NLP metodikken hjelper oss til å oppnå personlige og profesjonelle mål, og til å utvikle de ressursene vi trenger for å nå våre mål.

Kjenner du deg igjen?

Her er noen eksempelet på hva andre kommer for, kjenner du deg igjen i noen av disse?

 

 • Setter du andres behov foran dine egne?
 • Har du et ønske om å komme i gang med f.eks trening, men så kommer du ikke i gang?
 • Har du for mye å gjøre og føler deg drenert av mennesker, sted og ting?

 • Er det for lite deg i livet ditt?
 • Lar du deg trigge av andre?
 • Er du stresset eller har en tendens til utbrenthet?
 • Har du et stort potensiale, men har dårlige dager hvor du ikke får det ut?
 • Har du ikke tilfredsstillende forhold til andre som gir en følelse av fellesskap?
 • Føler du at du står ved en skillevei og vet ikke hvordan man kommer seg videre?
 • Føler du at livet bare skjer helt av seg selv?
 • Har du en ide til et prosjekt du vil få satt i live, men usikker på hvor du skal starte?
 • Har du en dårlig selvoppfatning og det føles ikke bra?
 • Har du lyst til å gjøre noe annet i livet, men vet ikke hva?
 • Føler du at det er ytre omstendigheter som bestemmer tingenes tilstand i livet?
 • Har du lyst på personlig utvikling?


Det er viktig for meg at du skal føle deg møtt og tatt hånd om, derfor har vi alltid en gratis, kort samtale der vi får møtt hverandre før vi evt. starter et coaching forløp.

Kjenner du at dette er for deg?
Gå inn her og book en gratis oppstartsamtale slik at vi får kjent på om vi er en match.

 Det er vårt forhold til oss selv og verden omkring oss som definerer hvem vi er. 

“Marianne er veldig god på målsetting og fikk meg til å tørre å sette større mål og tørre å drømme stort.”

Rita